top of page
GC000.jpg

Geocoding

LocateMaps Geocoding Platform, geocode engine ve API servisleri, çoklu harita görseli, adres düzenleme olanağı, kullanıcıya özel noktaların harita ve arama motoru sözlüğüne işlenmesi gibi bileşenleri içerir.

İşletmelerin mevcut müşteri adreslerinin temizlenmesi, doğrulanarak bir standarda getirilmesine ihtiyaç duyan, özellikle yüksek sayıda müşterisi, şube, satış kanalı, zincir mağazası olan işletmeler için olmazsa olmaz bir üründür.

Geocoding bileşeni “forward geocoding” ve “reverse geocoding“ fonksiyonlarını sağlar ve ve en yakın, yol üzerinde veya poligon çizerek sorgulama servislerini içerir.

Kullanıcıya özel noktalar

 • POI ekleme

 • Bina no ekleme

Kullanıcıya özel sorgulama

 • Bir noktaya en yakın

 • Bir yol üzerinde

 • Bir poligon içinde

Geocoding hizmeti ile adreslerinizi, sayısal veriye çevirip, x-y koordinat haline getirerek haritaya aktarıyoruz.

 • Adresin İl, İlçe ve Mahalle, Cadde, Sokak, İşletme & Tesis bileşenlerine ayrılması

 • PTT Posta adres formatına dönüştürülmesi

 • Yazım hatalarının giderilmesi

 • Eksik Bileşenlerin tamamlanması

 • Mahalle ve İlçe beyanlarının düzeltilmesi

 • İdari sınırların günümüze uyarlanması

 • Koordinatların saptanması

 • Adreslerin skorlanması (0-1000 skalasına göre)

 • Sonucun JSON formatında sunulması

GC003.jpg

Reverse Geocoding hizmeti ile elinizdeki mevcut koordinatları Text adrese ve UAVT’ye çeviriyoruz.

 • Verilen en noktaya en yakın sokak ve bina numarasının belirlenmesi

 • Bulunan adresin PTT Posta adres formatına uygun metin haline getirilmesi

 • İsteğe göre en yakın POI’nin belirlenmesi

 • İsteğe yakın bina no bulunamaz ise ilgili yolun belirlenmesi

 • İsteğe yakın yol/poi bulunamaz ise ilgili mahallenin belirlenmesi

 • Sonucun JSON formatında sunulması

Adreslerdeki eksik adres bileşenlerini ekler.

Adresin beyan kalitesini tespit ederek 1000 puan üzerinden skorlar.

Yanlış ifadeleri ve yazım hatalarını düzeltir. 

Yanlış ilçe, mahalle beyanlarını düzeltir.

Sonuçları haritalandırır.

GC004.jpg

Adres ekleme modu ile tek bir adres free text olarak girilebilir

Çoklu adres ekleme modu ile milyonlarca adres, tek seferde Excel dosyası ile içeriye aktarılabilir. Sonuçlar JSON olarak geri dönülür.

Multimap özelliği ile sonuçlar birden çok haritada gösterilebilir.

Autocomplete özelliği ile eksik harf veya kelime tamamlama yapılır.

Müşterinin kullandığı her türlü sisteme kolayca entegre edilebilir.

bottom of page